VS2010到VS2019各个版本的密钥

  • A+
所属分类:杂七¢杂八

VS2019专业版和企业版的密钥

Visual Studio 2019 Enterprise(企业版):BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF

Visual Studio 2019 Professional(专业版):NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y

 

VS2017专业版和企业版的密钥

Visual Studio 2017 Enterprise(企业版):NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF

Visual Studio 2019 Professional(专业版):KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

 

VS2015专业版和企业版的密钥

Visual Studio  2015 Enterprise(企业版):HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV

Visual Studio 2015 Professional (专业版):HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

 

VS2013高级版、专业版和旗舰版的密钥

Visual Studio 2013 Ultimate(旗舰版):BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9

Visual Studio 2013 Premium(高级版):FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494

Visual Studio 2013 Professional(专业版):XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKY

 

VS2012高级版、专业版和旗舰版的密钥

Visual Studio 2012 Ultimate(旗舰版):YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC

Visual Studio 2012 Premium(高级版):MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWC

Visual Studio 2012 Professional(专业版):4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBP

 

VS2010旗舰版、专业版和高级版的密钥

Visual Studio 2010 :YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP

 

分享给大家,希望对大家有帮助!

  • 交流群
  • 扫一扫和我一起交流
  • weinxin
  • QQ游戏群
  • 扫一扫和我一起游戏
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: